Muurinvartija

Meillä uskovilla on turvallinen paikka, johon paeta maallista elämää. Voimme mennä Jeesuksen luo rukouksessa. Hänen läsnäolossaan ja rauhassaan emme tarvitse sanoja. Voimme levätä ja avata sydämemme ja mielemme vastaanottaaksemme sen, mitä Jumala haluaa meille kertoa. Purkaa sydäntämme ja huoliamme. 


Entisaikaan muurinvartijan vastuulla oli koko kaupungin turvallisuus. Kaupungissa saatettiin nukkua yöllä levollisesti tietäen, että vartija oli työvuorossa. Muurinvartijoiden tehtävä oli varoittaa kaupunkia mahdollisen hyökkäyksen kohdatessa.


Myös uskovat on kutsuttu muurinvartijoiksi omalle paikalleen. Meitä ei ole kutsuttu ainoastaan saamaan Jumalalta jotain vaan, myös jakamaan ja auttamaan muita. Jumala haluaa kutsua meidät myös rukoilemaan kansakuntien ja oman vaikutusalueemme puolesta.


Jumala voi varustaa muurinvartijansa ainutlaatuisella tavalla näkemään. Muurinvartijalle saatetaan antaa näkökyky seurakunnan asioihin, vihollisten hyökkäysten varalle tai vaikkapa lahja nähdä ennalta tulevat tapahtumat.


Muurinvartijan tehtävä ei ole ainoastaan nähdä, vaan myös varoittaa. Kun annamme Jumalalle täyden toimintavallan elämässämme, Hän voi opastaa miten, milloin ja kenen puolesta meidän tulee rukoilla. Olemalla valppaana ja kiinnostuneita muiden ihmisten kohtalosta, voimme nähdä monia tilaisuuksia toimia Jumalan työssä.


Muurinvartijoina meillä on hengellinen rooli suojella asuinpaikkaamme ja lähimmäisiämme tuholta ja pahoilta voimilta. Kun Jumala kutsuu meitä muurinvartijoiksi, meidän ei tarvitse miettiä varustuksia. Meillä on jo kaikki tarvittava, jos meillä on Hänelle kuuliainen sydän. 


Muurinvartijana voimme omalta osaltamme pitää huolen, ettei meidän alueeltamme tulisi muuriin aukkoja tai sortumisia. Saamme toimia rukoustaistelijoina ja myös pyytää Pyhää Henkeä paljastamaan lisää rukousaiheita ja ihmisiä joiden puolesta rukoilla. Voimme rohkeasti pyytää Jumalalta suuria. Voimme pyytää, että Hän antaa meille alueita ja kansoja joiden puolesta rukoilla.


Suuria pyysi myös Abraham pyytäessään Jumalaa suojelemaan Sodomaa. Rukoustaistelijoina ja muurinvartijoina meidän tulee puhdistua, kasvaa ja rakentua uudelleen Jumalan sanalla. Lisäksi meillä on oltava selkeä ero meidän ja maailman asioiden välillä, jotta osaamme erottaa ne asiat, jotka eivät ole Jumalasta.


Sillä me olemme Jumalan työtovereita. Te olette Jumalan viljelysmaa ja Jumalan rakennus.

1 Kor 3:9


Jumalan työtovereina meitä verrataan  peltoon ja rakennukseen. Peltona, meidän tehtävä on tuottaa satoa ja rakennuksena auttaa pitämään seinät pystyssä. Oli seinät sitten seurakunnan, työpaikkamme tai vaikkapa naapuri koulun, ne tarvitsevat muurinvartijoiden rukouksia.


Ehkä olemme kuulleet jo kutsun ryhtyä työhön? Joku on aiemmin jo aloittanut pohjatyön ja kenties muuri on sortunut ja Jumala kutsuu jotakuta meistä jälleenrakentajiksi? Ehkä Jumala on kutsunut jo pidempään, mutta olemme nähneet vain rauniot emmekä jälleenrakennuksen mahdollisuutta? Olemme ajatelleen olevamme vääriä ihmisiä siihen työhön?


Jumalan työtoverina olemme aitiopaikalla tekemässä arvokasta työtä. Ihmissilmin emme välttämättä kaikkia työtilaisuuksia näe, mutta meidän ei tarvitse arkailla, vaan voimme rohkeasti kohdata sen, mitä Jumala on kutsunut meitä tekemään. Ymmärtää suuri vaikutusmahdollisuutemme rukoilijoina ja työntekijöinä. Voimme luottaa siihen, että Jumalalla on suuria suunnitelmia varallemme ja voimme janota tilaisuuksia olla Jumalan käytössä. 

Astutaan siis rohkeasti muurinvartijan paikalle - me olemme kutsutut 🩷Rukous:

Kiitos Taivaallinen Isä, että varustat meidät täydellä sota-asulla, totuuden vyöllä, vanhurskauden rintahaarniskalla, rauhan evankeliumin kengillä, uskon kilvellä, pelastuksen kypärällä ja Hengen miekalla. 

Kiitos Isä, että teet meistä taisteluun valmiina olevia sotilaita, seisomaan lujina uskossa ja valmiina kohtaamaan kaiken, mitä tulee tiellemme.

Isä, pyydämme Sinua suojelemaan myös mieltämme lihalliselta ajattelutavalta ja asettamaan mielemme Sinuun ja Sinun tahtoosi. 

Auta meitä muuttumaan, jotta voisimme todistaa, mikä on sinun tahtosi, mikä on hyvää, hyväksyttävää ja täydellistä. 

Auta meitä Henkesi voimalla toimimaan oikein sekä varjelemaan kaikelta maalliselta hapatukselta ja pahuudelta.

Kiitos Jeesus iankaikkisen elämän lupauksesta, joka tuo toivoa ja iloa synkimpinäkin hetkinä. Kiitos Jeesus, että olet kanssamme joka päivä. Opeta meille elinvoimainen rukouselämä ja opeta meitä vetäytymään rukoukseen aina kun se on tarpeellista, kuten Sinäkin esimerkilläsi näytit.

Pyydämme Jeesus saada olla päivittäin käytössäsi ja opeta meitä olemaan muurinvartijoina siellä missä on tarvetta. Auta meitä ymmärtämään kutsusi ja ohjaamasi tie. Opeta meitä näkemään raunioiden sijasta rakentaminen ja menetyksien sijaan mahdollisuudet.

Auta meitä myös arjessa näkemään ne, jotka apua tarvitsevat ja jotka sinua etsivät. Auta meitä myös olemaan rauhan välikappaleita niille, jotka sinua eivät vielä tunne. Anna meille oikeat sanat todistaa Sinusta ja rohkeus puolustaa sanaasi.

Aamen~

Vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä. Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne Paholaisen juonia vastaan. 

Emmehän me taistele ihmisiä vastaan vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. 

Ottakaa siis yllenne Jumalan taisteluvarustus, niin että kykenette pahan päivän tullen tekemään vastarintaa ja selviytymään taistelusta pystyssä pysyen. 

Seiskää lujina! Kiinnittäkää vyöksenne totuus, pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan ja sitokaa jalkineiksenne alttius julistaa rauhan evankeliumia. 

Ottakaa kaikessa suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä, ottakaa Hengen miekka, Jumalan sana.

Tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen. Rukoilkaa joka hetki Hengen antamin voimin. Pysykää valveilla ja rukoilkaa hellittämättä kaikkien pyhien puolesta.

Efesolaiskirje 6:10-18Kommentit

Lähetä kommentti

Suositut tekstit